Glasvezel: internet zonder beperkingen

Terug naar Duurzaamheid

Momenteel wordt in België in sneltempo gewerkt aan de uitrol van een glasvezelnetwerk. En dat is nodig, want enkel zo zullen we in staat zijn om te blijven voldoen aan de stijgende behoeften met betrekking tot de snelheid en capaciteit van ons internet. Meer uitleg door Jim Casteele, Chief Consumer Market Officer bij Proximus.

 

 

Waarom is de uitrol van fiber zo belangrijk voor gezinnen?

“Onze maatschappij is al jaren enorm snel aan het digitaliseren, en dat geldt dus ook voor onze woning. Vandaag kijken we digitaal televisie, luisteren we online naar muziek, werken we vanop afstand, zetten we volop in op videobellen, winkelen en gamen we online en volgen we zelfs les via een videoverbinding. Vaak gebeurt dat ook tegelijk door meerdere gezinsleden, wat heel wat bandbreedte vereist. Het dataver- bruik van het gemiddelde gezin is bijgevolg 38 keer zo groot als tien jaar geleden.Met corona en de hierdoor veranderde werk- en leefgewoonten is deze evolutie enkel nog maar versneld en zijn mensen zich meer dan ooit bewust van het belang van een optimale connectiviteit in hun huis. Ook na corona zal deze trend zich blijven verderzetten.”

 

 

Welk potentieel biedt fiber?

“Wanneer glasvezel tot in de woning kan wor- den gebracht, zal de capaciteit van je netwerk nagenoeg onbeperkt zijn. De aangesloten fiberapparatuur bepaalt dan wat je effectief uit zo’n glasvezelnetwerk kan halen, maar ook die technologieën zullen verder evolueren. Hierdoor zal het potentieel van glasvezel mee kunnen blijven evolueren met de behoeften van de consument. Je kan het vergelijken met de enorme toegenomen capaciteit van het internetverkeer op het kopernetwerk sinds de jaren 90. Ook die toename was te danken aan de verbetering van technologieën. Helaas is die capaciteit nu volledig benut. Er is geen ver- dere groeimarge meer op het kopernetwerk.”

Net zoals we bij het kopen van een woning vandaag al naar de EPC-score kijken, zal in de toekomst ook de kwaliteit van de internet- connectiviteit een belangrijke parameter worden.

 

“Daarnaast neemt het belang van de latency - de responssnelheid van je netwerk - toe. Zowel 5G als glasvezel scoren wat dat betreft zeer goed. Voor bedrijven zijn er al heel veel toepassingen waar deze respons- snelheid zeer belangrijk is. Bij de consumen- ten is dat momenteel vooral belangrijk voor gamers, maar eenmaal fiber en 5G voldoende uitgerold zijn, zullen er zeker en vast heel wat nieuwe innovaties komen die inspelen op die responssnelheid. Een ander belangrijk voor- deel is de hogere upstreamcapaciteit. Je kan dus meer data versturen van je woning naar het netwerk. Zeker voor thuisleren en -wer- ken is dat een belangrijke troef.”

 

Waarom is glasvezel nu al een interessante optie voor nieuwbouwprojecten?

Bouwpromotoren kunnen zo de waarde van hun projecten verhogen. Net zoals we bij het kopen van een woning vandaag al naar de EPC-score kijken, zal in de toekomst ook de kwaliteit van de internetconnectiviteit een belangrijke parameter worden. Een slechte verbinding met het internet is voor de meeste mensen niet aanvaardbaar. Wetenschap- pelijk onderzoek heeft aangetoond dat een woning die met glasvezel is uitgerust nu al zo’n 3,1% meer waard kan zijn dan een woning met een klassieke verbinding. Het is dus reeds een investering die opbrengt.”

“De aankoop of bouw van een nieuw- bouwwoning is overigens een belangrijke beslissing waarbij klanten op lange termijn moeten denken. Het is dan ook logisch dat een nieuwbouwwoning niet meer wordt uitgerust met technologieën uit de jaren 70 en 80 die de groeiende intensiteit van het dataverkeer niet meer zullen aankunnen.

Wie niet voor fiber kiest, zal dus de boot van de toekomst missen. Fiber zal cruciaal zijn om te kunnen voldoen aan de noden van de toekomst. Daarnaast kan het voor vastgoed- ontwikkelaars ook een manier zijn om na te denken over bijkomende diensten die in nieuwbouwprojecten kunnen worden opge- nomen. Ik denk bijvoorbeeld aan het moni- toren van luchtkwaliteit en energieverbruik, digitale infoschermen in de inkomhal, enz.”

 

Hoe kan Proximus hen ondersteunen?

“Het is belangrijk dat we bouwpromoto- ren helpen om een bredere visie te krijgen op welk belang een goede connectiviteit heeft voor hen en hun klanten. Zo kunnen we niet enkel helpen in het optimaal tech- nisch uitrollen van het fibernetwerk binnen hun nieuwbouwprojecten, maar ook in het duidelijk maken van de voordelen aan hun eindklanten. Samen met enkele belangrijke spelers in de vastgoedsector hebben we hierrond al samenwerkingen opgezet.”

 

Hoe ver staan jullie in de uitrol van fiber in België? En wat zijn jullie doelstellingen?

“Intussen zijn we al zo’n vijf jaar bezig met het uitrollen van fiber bij nieuwbouwpro- jecten, en sinds een paar jaar vervangen we ook het kopernetwerk door fiber. Hierdoor bieden we vandaag al aan 500.000 gezinnen glasvezel aan. Bovendien hebben we recent aangekondigd dat we de uitrol van ons fiber- netwerk gaan versnellen. Zo zijn we nu ook gestart met de versnelde uitrol in stedelijke gebieden. Alle eigenaars van bestaande woningen worden daar vervolgens gecon- tacteerd met de vraag om hun woning aan te sluiten op het nieuwe glasvezelnetwerk, zodat ook zij klaar zijn voor de toekomst. Tegen 2028 willen we 4,2 miljoen gezinnen en bedrijven aansluiten.”

Meer weten? proximus.be/fiber

 

Waarom glasvezel?

  • Het dataverbruik van het gemiddelde gezin is 38 keer zo groot als tien jaar geleden.
  • Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een woning die met glasvezel is uitgerust nu al zo’n 3,1% meer waard is dan een woning met een klassieke verbinding.
  • Het belang van de de responssnelheid van je netwerk neemt toe. Glasvezel scoort wat dat betreft zeer goed.
  • Wie niet voor fiber kiest, zal de boot van de toekomst missen.

 

Tekst: Joris Hendrickx