Embuild over het btw-tarief voor sloop en heropbouw

Terug naar Inspiratie

“Gemiste kans voor de uitbreiding en verjonging van het woningaanbod”

Om aan de stijgende woningvraag te voldoen, zullen we in de komende 7 jaar 220.000 nieuwe woningen moeten bouwen. Maar daartegenover staan complexe vergunningsprocedures en alsmaar hogere klimaateisen. Dus pleit Embuild voor extra incentives. Chris Slaets: “Er is nood aan meer grootschalige en meer geïndustrialiseerde woningbouw.”

 

Woningnood

Binnenkort ook verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw van huurwoningen, kopte VRT NWS eind maart. Dat is goed nieuws, vindt Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder en directeur van Embuild Limburg. Maar ruim onvoldoende voor de uitdaging waarvoor de woonsector staat. “Driekwart van de woningen in België dateert van vóór 1985. Om die aan te passen aan de huidige duurzaamheidsnormen is er een aanzienlijke renovatiegolf nodig. Daarnaast groeit het woningtekort en is er dringend nood aan extra woningen. De verlenging en uitbreiding van het btw-tarief zijn goed, maar gelden niet voor projectbouw, en dat is een gemiste kans.”

 

  • 60% van de bouwbedrijven verwacht rentabiliteitsproblemen voor lopende sloop-herbouwprojecten omdat het merendeel nog in 2024 moet worden verkocht.
  • 47% vreest dat de prijzen van de bouwgronden verder zullen stijgen

 

 

Complexe vergunningsprocedures

“Voor projectontwikkelaars komt daar nog een extra uitdaging bij: vergunningsprocedures worden alsmaar complexer. Vergunningstermijnen van 10 jaar zijn allang geen uitzondering meer. De rente op een hypotheeklening bleef 15 jaar redelijk stabiel. Maar de laatste 2 jaar is die rente verdriedubbeld. Als je met zulke hoge rentes ook nog eens zo lang moet wachten op een vergunning, wordt het financiële risico voor veel ontwikkelaars simpelweg onhoudbaar.”

Het financiële risico wordt voor vastgoedontwikkelaars onhoudbaar.

Druk op de prijzen

“Ik hoef er geen tekening bij te maken. Als de woningnood blijft stijgen en het aanbod niet meegaat, dan zet dat druk op de woningprijzen en zullen mensen uit de boot vallen. In ons memorandum voor de nieuwe regeringen vragen we om financiële incentives, zoals de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw.”

Als de woningnood hoog blijft, gaan de prijzen mee de hoogte in.

Naar meer geïndustrialiseerde woningbouw?

“Daarnaast denk ik dat we naar een schaalvergroting en meer industriële bouw moeten. Alleen zo kunnen we die 220.000 extra woningen realiseren. Niet elk bouwproject vraagt om een unieke aanpak. Stel dat we kunnen vertrekken van enkele vaste, schaalbare, toekomstgerichte woonmodules. En stel dat we die modules in een beschermde industriële omgeving kunnen bouwen, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Door de bouw voorspelbaarder te maken, verkorten we de bouwtijd enorm.”

“Of de sector daar klaar voor is? Absoluut. Ik werk al 30 jaar voor de bouw en het is fantastisch om te zien hoe de sector zich keer op keer aanpast: aan pieken en dalen, crisissen, innovaties en nieuwe verwachtingen. De bouw is de motor van de economie, en zal dat ook blijven, maar dan moeten we hem natuurlijk wel blijven soigneren.”