Aanbevelingen van BVS voor de nieuwe regering

Terug naar Inspiratie

Vastgoed is een belangrijke sleutel tot de vele maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan: van de energietransitie over de bevolkingsgroei tot de stijgende werkloosheid. In zijn aanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse regering vraagt BVS dan ook meer aandacht voor de sector. Om in korte tijd meer, kwaliteitsvolle en duurzame woningen te kunnen bouwen, achtergestelde buurten op te waarderen en meer werk te creëren voor lager opgeleiden.

 

2570 niet-gerealiseerde woningen

Welke impact heeft de verhoging van het btw-tarief voor sloop en heropbouw op de bouwsector? De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) hield in het najaar van 2023 een enquête bij haar leden: projectontwikkelaars en investeerders. De cijfers spreken boekdelen. Heel wat ontwikkelaars zetten projecten stop door de stijgende kosten. Goed voor meer dan 2000 niet-rendabele verkopen en 2570 niet-gerealiseerde wooneenheden. Door stopzettingen van bouwprojecten liepen ze samen 1,3 miljard euro aan investeringskapitaal mis.

Door het wegvallen van het verlaagde btw-tarief, liepen projectontwikkelaars 1,3 miljard euro aan investeringskapitaal mis.

Druppel op een hete plaat

Aan de kant van de investeerders klonk in de bevraging dezelfde noodkreet. Ongeveer drie vierde van de al vergunde bouwprojecten werd on hold gezet en 59% van de nog niet vergunde bouwplannen werd gestopt. Dat resulteert in een verlies van 3623 huurwoningen.

CEO bij BVS Olivier Carrette: “Dankzij ons lobbywerk voerde de federale regering het verlaagde btw-tarief voor verhuur intussen opnieuw in. Maar het is een druppel op een hete plaat. Wij vragen daarom aan de Vlaamse en federale overheid een algemene btw-verlaging van 21% naar 6% op de aankoop van een gezinswoning, en een verlaging naar 6% btw voor alle afbraak- en heropbouwprojecten. Ook voor de woningen die verkocht worden door vastgoedontwikkelaars. Wonen is tenslotte een basisbehoefte.”

Wij pleiten voor een algemene btw-verlaging voor de aankoop van een gezinswoning.

Not in my backyard

“Door de gezinsverdunning en bijkomende huishoudens heeft Vlaanderen tegen 2050 maar liefst 400.000 extra wooneenheden nodig. Maar door de bouwshift gaat er al 12.000 hectare potentiële bouwgrond verloren. En meer en meer gemeenten gaan over tot bouwstops en bouwpauzes. Daarom vragen we ruimtelijke compensaties. Dat we niet meer mogen ontwikkelen in buitengebieden, vinden we logisch. Er moet genoeg open ruimte blijven. Het alternatief is wél dat we in de kernen zullen moeten verdichten, dat woonoppervlaktes kleiner worden en dat we in de hoogte moeten bouwen. En daar wringt het schoentje bij veel lokale vergunningverleners. We moeten van een not in my backyard-houding naar een planningskader op Vlaams niveau.”